Het notitieboek van Joost

Placeholder

Tijdens het educatieve programma over Joost Halbertsma leer je meer over hem. Hij  was dominee, schrijver, geleerde en oudheidkundige. Hij maakte een begin met een Fries woordenboek. Samen met zijn broers schreef hij de 'Rimen en Teltsjes' en werd ook wel Mister Fryslân genoemd. Hij was een verzamelaar van voorwerpen uit allerlei landen.  Wil jij ook een wereldburger worden kom dan naar museum Hert fan Fryslân in Grou en leer meer over voorwerpen en gebruiken van andere culturen zowel in als buiten het museum. 

Info voor de leerkracht

Voorafgaand aan het bezoek wordt een lesbrief toegezonden.

Doelgroep
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Duur
1,5 uur
Maximaal groepsgrootte
15 leerlingen