Look@me

Woordenlijst


Krachtige verhalen van kinderen
LOOK@ME biedt kinderen en jongeren uit Leeuwarden van 11 t/m 16 jaar de gelegenheid om door middel van het maken van een professionele documentaire, anderen een inkijkje te geven in hun leven. In de film kunnen zij hun eigen verhaal vertellen over de omgeving waar zij in opgroeien:  Wat is de leukste, spannendste plek in de buurt, en wie is de meest bijzondere persoon die ze kennen, wat wil je vertellen en hoe verbeeld je dat?  Krachtige verhalen van mondige kinderen! 


Lesprogramma op school
In een voorbereidend lesprogramma op school (4 lessen) worden de kinderen van groep 7 en 8 uitgedaagd om te reflecteren op hun leefomgeving en om dat te verwerken in een filmscript of storyboard. Hoe verbeeld je het verhaal dat je wilt vertellen over je leefomgeving in een documentaire? Wat is een documentaire precies? Alle kinderen krijgen feedback op hun script van professionele filmmakers. Daarnaast wordt een aantal verhalen geselecteerd die ook echt zullen worden verfilmd. 


Het maken van de film
De kinderen wiens verhaal wordt geselecteerd, gaan verder werken aan de film buiten school en zij worden daarin gecoacht door een professionele documentaire filmmaker die hen helpt met het ontwikkelen van de scènes, het researchen van de personages en het selecteren van de locaties. De kinderen krijgen daarnaast een eigen filmcrew (camera en geluid) en worden productioneel ondersteund door studenten van de audiovisuele opleidingen in Leeuwarden.  Werken met echt professionals dus! Per klas worden 2 kinderen geselecteerd om een film te maken. De films worden ongeveer 5 minuten lang. 


Tussentijdse presentatie van de film op school
Nadat de scènes zijn gefilmd in de buurt, worden de films in de montage-fase vertoond in de klas. Hierbij wordt er in de les uitgelegd hoe je uit het ruwe filmmateriaal de beste beelden kan kiezen voor het vertellen van het verhaal. Op deze manier kunnen alle kinderen in de klas kennismaken met de basisprincipes van het film maken en vertellende kracht van film.


Feestelijke première  
In het najaar gaan de films feestelijk in première op 9 November op het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden. De hele klas is daarbij natuurlijk uitgenodigd. 


De betrokkenen 
Het project LOOK@ME wordt gecoördineerd door Kunstkade en het lesprogramma op school wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de cultuurcoaches op school. De filmmakers die worden betrokken in het project zijn ervaren in het uitvoeren van projecten met, en over kinderen. De studenten die onderdeel worden van de filmcrew worden van te voren getraind door mensen die veel ervaring hebben in succesvolle maatschappelijke projecten op school en in de wijk. 


LOOK@ME wordt georganiseerd als onderdeel van het programma van LF2018.


Wilt u meer weten? Stuur even een mailtje naar: Jenny.nijkamp@kunstkade.nl