Vervoersregeling

VERVOERSREGELING 2018-2019

Voor de buitendorpen geldt een vervoersregeling voor de KUNSTMENU-activiteiten en de activiteiten uit Kunstmenu EXTRA aanbod náár en ván Leeuwarden. Voor Kunstmenu Plus regelt school het vervoer zélf.

Vervoer wordt gefinancierd voor de Kunstmenu- en Kunstmenu extra aanbod activiteiten voor:

·         Scholen in Goutum, Lekkum en Techum: Groep 1 en 2

·         Scholen in Grou, Irnsum, Reduzum, Warga, Warten, Wirdum en Wytgaard: Groep 1 t/m 8

·         Scholen in Leeuwarderadeel: Groep 1 t/m 4

·         Scholen in Littenseradeel: Groep 1 t/m 4.

Let op!

Bínnen Leeuwarden regelt school het vervoer zélf.

Ook wanneer een school vanuit eigen dorp naar een activiteit op een ándere school gaat in eigen dorp, ander dorp of stad, is het vervoer op eigen gelegenheid.

Vervoer voor Kunstmenu Plus wordt NIET vergoed, dat moet de school zelf betalen of met ouders organiseren!

 

BELANGERIJK!

Kunstkade regelt het vervoer met het vervoersbedrijf.

School is, ondanks dat wanneer vervoer via Kunstkade geregeld wordt, zélf verantwoordelijk hiervoor. Chéck daarom regelmatig het rooster op Schoolkade en chéck tevens, uiterlijk 1 week vóór aanvang van de activiteit, bij het vervoersbedrijf óf vervoer geregeld is! Is het aantal leerlingen hoger dan in het rooster vermeld staat, geef dit dan door aan de vervoersmaatschappij. De verantwoordelijkheid ligt bij school.

Het telefoonnummer van het vervoersbedrijf is op te vragen bij Kunstkade.